Äldreboende

Grön design för hälsa & välbefinnande – En grön miljö är mer än bara en vackrare plats. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar på ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

”Natur är blott ett annat ord för hälsa.” H.D. Thoreau

Dagens gamla blir allt äldre och allt fler kommer att sluta sina dagar på äldreboenden och sjukhem. Att de här bostäderna lyfts från att mest vara förvaringsplatser till att bli trivsamma och rehabiliteringsvänliga hem, är oerhört viktigt och en investering inte bara i människovärde utan faktiskt även ekonomiskt. Den gröna miljön är ett lika enkelt som viktigt steg på vägen.