Good garden AB

Gestaltning av utemiljöer för hälsa och välbefinnande

Good Garden är ett landskapskontor som arbetar med hela processen, från en gedigen behovsanalys till gestaltning av utemiljöer och stöd under färdigställande av själva trädgården.  Vi erbjuder även  implementering av modellen i verksamheten. Vårt utförande bygger på  kunskap om hälsovård, hälsofrämjande design och aktuell forskning.

Good Garden arbetar med tre affärsområden: 

Vård- och Omsorgsboende, Skola, Företag.

Beroende på uppdrag arbetar vi i olika team med spetskompetens inom respektive område.

”Att möjliggöra stimulerande och rogivande utemiljöer för barn, gamla, ja för alla som saknar möjlighet att själva bestämma om sin närmiljö, är mer än att bara skapa trädgårdar.” Tina Blåberg VD

Om oss

Good Garden verkar i Stockholm sedan starten 2012 och drivs av systrarna Anette Blåberg och Katarina Blåberg.

Idag ingår även Michelle Sundström, landskapsarkitekt och samarbetspartner Brita Montonen, landskapsarkitekt.

I vårt nätverk finns andra specialister inom området evidensbaserad design, alltid med relevant utbildning inom området.

Vi har även ett brett kontaktnät av samarbetspartners med olika spetskompetenser inom relevanta yrkesområden  så att arbetsgruppen kan anpassas efter projekten.

Läs mer

Äldre-, vård- & omsorgsboende

Gestaltning av utemiljöer för hälsa & välbefinnande. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar vid ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

Läs mer

Skolgården

Gestaltning av utemiljöer för nyfikenhet & aktivitet – Allt fler upptäcker möjligheterna och de positiva effekterna med en grön närmiljö som kan bli en fantastisk lärandemiljö. Vi mår bra av att ha växter omkring oss! För barn kan en grön gård vara skillnaden mellan att vilja gå ut eller stanna inne på rasten. Mellan att se rörelse som något självklart eller ett tråkigt måste.

Läs mer

Företag

Gestaltning av utemiljöer för återhämtning & inspiration – Egentligen är det självklart, vi mår bra av att ha växter omkring oss. På arbetsplatsen kan en grön miljö, såväl ute som inne, vara rena hälsokällan. Det är här du slappnar av, får ny energi samt ges tillfälle att reflektera och samtala med arbetskamrater och kunder. Resultatet blir högre välbefinnande, nöjdare och mer motiverade medarbetare och dessutom positiva hälsoeffekter.
Läs mer