Grön design för hälsa och välbefinnande.

Good Garden skräddarsyr hälsoträdgårdar.

Vilket innebär att vi arbetar med hela processen, från en gedigen behovsanalys till stöd under färdigställande av själva trädgården och implementering av modellen i verksamheten. Vi bygger vårt utförande på kunskap om hälsovård, design och modern forskning på området hälsodesign.

Good Garden arbetar med tre affärsområden: 

Vård- och Omsorgsboende, Skola, Företag.

Vi har i vardera affärsområden olika grupperingar med spetskompetens för respektive område.

Om oss

Kärleken till jorden och viljan att skapa ett mänskligare samhälle har funnits hos släkten i generationer. När systrarna Anette och Katarina Blåberg växte upp på den bondgård som byggts av farfars far, var det inte bara självklart att ta hand om jorden, naturen och jordbruket. Gemenskapen och omsorgen om varandra var minst lika viktigt. Inte minst har släktens många starka kvinnor påverkat och inspirerat.

Läs mer

Äldreboende/ Vård och Omsorg

Grön design för hälsa & välbefinnande – En grön miljö är mer än bara en vackrare plats. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar på ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

Läs mer

Skolgården

Grön design för nyfikenhet & aktivitet – Allt fler upptäcker möjligheterna och de positiva effekterna av en grön närmiljö. Vi mår bra av att ha växter omkring oss. För barn kan en grön gård vara skillnaden mellan att vilja gå ut eller stanna inne på rasten. Mellan att se rörelse som något självklart eller ett tråkigt måste.

Läs mer

Företag

Grön design för återhämtning & inspiration – Egentligen är det självklart, vi mår bra av att ha växter omkring oss. På arbetsplatsen kan en grön miljö, såväl ute som inne, vara rena hälsokällan. Det är här du slappnar av, får ny energi samt ges tillfälle att reflektera och samtala med arbetskamrater och kunder. Resultatet blir högre välbefinnande, nöjdare och mer motiverade medarbetare och dessutom positiva hälsoeffekter.
Läs mer