aldreboeende_goodgarden

en hälsoträdgård anpassad till demensboende

trädgårdsterapi och anpassade hälsoträdgårdar ger grön omsorg och minskar symtom för alzheimer och dementa personer