Äldre-, vård- & omsorgsboende

Gestaltning av utemiljöer för hälsa & välbefinnande. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar vid ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

Sambandet mellan hälsa och utevistelse är starkt sammankopplat och många studier har visat på naturens läkande kraft. Vid ett äldreboende kan trädgården ge möjlighet till en meningsfull utevistelse och gynna de boendes hälsa.

För äldre kan en välplanerad och inspirerande trädgård vara rena hälsokällan. En rogivande och stimulerande plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgården vid ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

Dagens gamla blir allt äldre och allt fler. Många av oss kommer att tillbringa vår sista tid på ett äldreboende eller ett vård- och omsorgsboende.

Good Garden gestaltar inspirerande och funktionella utemiljöer för såväl boende, som personal och anhöriga. Vårt utförande bygger på kunskap om hälsovård, hälsofrämjande design och aktuell forskning inom evidensbaserad design (EBD). Det integrerar kunskap från olika forskningsdiscipliner i syfte att skapa god vårdarkitektur och stödjande vårdmiljöer.

Vi samarbetar i olika team beroende på uppdragsområde och omfattning. I vårt nätverk finns andra specialister inom området Evidensbaserad design, alltid med relevant utbildning inom området. Vi har även ett brett kontaktnät av samarbetspartners med olika spetskompetenser inom relevanta yrkesområden, så att arbetsgruppen kan anpassas efter projektets storlek.

PROJEKT

.