Äldreboende/ Vård och Omsorg

Grön design för hälsa & välbefinnande – En grön miljö är mer än bara en vackrare plats. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar på ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna.

Dagens gamla blir allt äldre och allt fler. Många fler kommer att behöva sluta sina dagar på äldreboenden och sjukhem. Att de här bostäderna lyfts från att mest vara förvaringsplatser till att bli trivsamma och rehabiliteringsvänliga hem, är oerhört viktigt och en investering inte bara i människovärde utan faktiskt även ekonomiskt. Den gröna miljön är ett lika enkelt som viktigt steg på vägen.

Vi går ofta in och arbetar som vårdföretagets representant in i byggnationsprojekt, såsom deras utemiljöexpert.

Vi har tillgång till Landskapsarkitekter, arkitekter, trädgårdsdesigner, vård- hälsa, projektledning och forskningsexpertis. Vid nybyggnation tar vi fram gestaltningsförslag för specialanpassade trädgårdar och terrasser. Ritning till bygglov och förfrågningsunderlag till upphandling, alternativt granskat dessa.

Under 2017-2018 har Good Garden tagit fram koncept med gröna växter och inredning inne samt inredning ute, såsom krukor och möbler. Dessa koncept anpassas utifrån målgrupperna:

  • Särskild boende för äldre.
  • Boende för personer med psykisk ohälsa.
  • Profilboenden utifrån en särskild diagnos.
  • Rehab och sjukvård.

PROJEKT

.