Företag

Grön design för återhämtning & inspiration – Egentligen är det självklart, vi mår bra av att ha växter omkring oss. På arbetsplatsen kan en grön miljö, såväl ute som inne, vara rena hälsokällan. Det är här du slappnar av, får ny energi samt ges tillfälle att reflektera och samtala med arbetskamrater och kunder. Resultatet blir högre välbefinnande, nöjdare och mer motiverade medarbetare och dessutom positiva hälsoeffekter.

Våra företagskunder är fastighetsförvaltare och facility management. Vi hjälper företagen att skapa en en funktionell och forskningsbaserad utemiljö.

Att skapa en attraktiv utemiljö ger?

Man ser i studier att vi behöver variation och byta miljöer under en arbetsdag för hälsa, tanke och kreativitet. Det ger bättre hälsa genom att vi ökar dagsljusintaget, frisk luft och rörelse. Vi stärker immunförsvaret. Stressnivåer sjunker om vi arbetar eller vistas utomhus viss tid under en arbetsdag.

PROJEKT

.