Om oss

Kärleken till jorden och viljan att skapa ett mänskligare samhälle har funnits hos släkten i generationer. När systrarna Anette och Katarina Blåberg växte upp på den bondgård som byggts av farfars far, var det inte bara självklart att ta hand om jorden, naturen och jordbruket. Gemenskapen och omsorgen om varandra var minst lika viktigt. Inte minst har släktens många starka kvinnor påverkat och inspirerat.

Här finns bland andra farfars mor Alma som startade missionsförbundet, farmor Sonja som var projektledaren i släkten, lite barsk men otroligt rättvis (och snäll) och faster Judith, tant Lilly och tant Calla som alltid fanns där, trygga, kloka och med tid för att lyssna och hjälpa till.

Det självklara och starka samhällsengagemanget tillsammans med passionen för och kunskapen om naturen och dess kraft, lever kvar i Good Garden. Att möjliggöra gröna miljöer för barn, gamla, ja för alla som saknar möjlighet att själva bestämma om sin närmiljö, är mer än att bara skapa trädgårdar. Att se sambanden mellan hälsa och natur, nyttan och pedagogiken med en trädgård, är mer än en insikt. Det är ett kall och en mission. Nedärvd sedan generationer.