Skolgården

Gestaltning av utemiljöer för nyfikenhet & aktivitet – Allt fler upptäcker möjligheterna och de positiva effekterna med en grön närmiljö som kan bli en fantastisk lärandemiljö. Vi mår bra av att ha växter omkring oss! För barn kan en grön gård vara skillnaden mellan att vilja gå ut eller stanna inne på rasten. Mellan att se rörelse som något självklart eller ett tråkigt måste.


Gröna miljöer stimulerar kreativiteten och uppmuntrar till lek, vilket leder till högre trivsel och bättre hälsa inte bara för eleverna utan för alla som vistas på skolan. Rätt använd kan den gröna skolgården också användas i pedagogiken. Flera studier visar att inte minst barn med koncentrationssvårigheter lättare tar till sig undervisning i utomhusmiljöer. Inte bara idrott kan läras ut utanför klassrummet, utan geometri, no, bild – ja det mesta faktiskt.

Good Garden gestaltar inspirerande, pedagogiska och grön förskolegård eller skolgård, för att stimulera till både lek och lärande. Vårt utförande bygger på kunskap om hälsofrämjande design och aktuell forskning inom utomhuspedagogik och evidensbaserad design (EBD). Det integrerar kunskap från olika forskningsdiscipliner i syfte att skapa god skolarkitektur och stödjande skolgårdsmiljöer.

Vi har sedan 2014 arbetar fram en produktserie med konceptmiljöer i gruppen Odla Lärandet. Produkterna finns att beställa här:

Odla lärnadet.se

PROJEKT

.

.