Skolgården

Grön design för nyfikenhet & aktivitet – Allt fler upptäcker möjligheterna och de positiva effekterna av en grön närmiljö. Vi mår bra av att ha växter omkring oss. För barn kan en grön gård vara skillnaden mellan att vilja gå ut eller stanna inne på rasten. Mellan att se rörelse som något självklart eller ett tråkigt måste.


Gröna miljöer stimulerar kreativiteten och uppmuntrar till lek, vilket leder till högre trivsel och bättre hälsa inte bara för eleverna utan för alla som vistas på skolan. Rätt använd kan den gröna skolgården också användas i pedagogiken. Flera studier visar att inte minst barn med koncentrationssvårigheter lättare tar till sig undervisning i utomhusmiljöer. Inte bara idrott kan läras ut utanför klassrummet, utan geometri, no, bild – ja det mesta faktiskt.

Good Garden arbetar med nyproduktion från konceptutformning av utemiljön – förslags-programhandling – förfrågningsunderlag.

För att kunna erbjuda bästa lösningarna till befintliga skolgårdar arbetar vi med dessa skolgårdsprojekt i gruppen Odla Lärandet. Odla lärandet har tagit fram en produktserien: Grön Skolmiljö. Produkterna finns att beställa här:

https://woodwork.se

Via Odla lärandet gör vi även behovsanalys av enstaka skolor eller en kommuns alla skolor och förskolor.

Odla lärnadet.se

PROJEKT

.

.