Skolgården

Grön design för nyfikenhet & aktivitet – Allt fler upptäcker möjligheterna och de positiva effekterna av en grön närmiljö. Vi mår bra av att ha växter omkring oss. För barn kan en grön gård vara skillnaden mellan att vilja gå ut eller stanna inne på rasten. Mellan att se rörelse som något självklart eller ett tråkigt måste.


Gröna miljöer stimulerar kreativiteten och uppmuntrar till lek, vilket leder till högre trivsel och bättre hälsa inte bara för eleverna utan för alla som vistas på skolan. Rätt använd kan den gröna skolgården också användas i pedagogiken. Flera studier visar att inte minst barn med koncentrationssvårigheter lättare tar till sig undervisning i utomhusmiljöer. Inte bara idrott kan läras ut utanför klassrummet, utan geometri, no, bild – ja det mesta faktiskt.

För att kunna erbjuda er bästa lösningarna arbetar vi med skolgårdsprojekt i gruppen Odla Lärandet.

Odla Lärandet
Odla lärandet ger er ett helhetsperspektiv på förändring av skolgården. Vi gör analys och utformningsförslag tillsammans med er och ger er stöd för utförande och skötsel. Varje moment har en koppling till er verksamhet och barnens behov.

Odla lärandet har under 2016-2020 tagit fram ett antal konceptmiljöer som enkelt kan anpassas till olika skolgårdar. Konceptmiljöerna innehåller en manual med:

  • Anläggningsritning och beskrivning för anläggningsarbetet
  • Planteringsskiss med växtlista
  • Pedagogisk inspiration kopplat till anläggning och plantering
  • Skötselbeskrivning

De olika miljöerna fungerar var för sig men kan med fördel utvidgas för att tillsammans utgöra en helhet.

Vi har kunskap och dokumenterad erfarenhet av att hjälpa kommuner med att ta fram behovsanalys och idéskisser inför ansökan av olika bidrag eller projektstöd.

Odla lärnadet.se

Våra konceptmiljöer/Produkter kan nu köpas från vår samarbetspartner WoodWork AB,  webshop.